Karty internetowe

Limity

Limity (dla kart wydanych od dnia 10.09.2012r)
Limit pojedynczej transakcji bezgotówkowej 4000 PLN
Limit wpłat w ciągu roku kalendarzowego 10 000 PLN
Maksymalne saldo na rachunku technicznym karty w danym momencie 10 000 PLN