Karty z doładowaniem

Limity

Karty z wyższymi limitami
(zgodnie z Zasadami korzystania z Karty z doładowaniem Premium obowiązującymi od 10.04.2012 r.)

 
Limity (dla kart wydanych od dnia 10.04.2012 r.)
Limit pojedynczej transakcji bezgotówkowej 4000 PLN
Limit pojedynczej transakcji gotówkowej oraz dzienny limit kwoty wypłat gotówki 500 PLN
Limit środków przechowywanych na rachunku technicznym Karty w ciągu roku kalendarzowego 10000 PLN
Maksymalne saldo na rachunku technicznym Karty w danym momencie 10000 PLN