Przewodnik po rejestracji kart prepaid

Posiadasz konto i chcesz zarejestrować:

Nie posiadasz konta w serwisie i chcesz zarejestrować:

Wybierz zakładkę "Serwis on-line"

Kliknij przycisk "Logowanie"

Uzupełnij pola „Login-adres e-mail”, „hasło” oraz zaloguj się.

Wybierz z górnej, zielonej belki o nazwie „Karty” zakładkę „Rejestracja nowej karty”.

Wybierz z listy rozwijalnej „karta internetowa”.

Na pytanie „Czy posiadasz internetową kartę plastikową lub w postaci dokumentu PDF?” odpowiedz „nie” oraz przejdź „Dalej”.

Zapoznaj się z regulaminem oraz przejdź „Dalej”.

UWAGA! Zapisz na dysku migający dokument PDF zawierający dane karty (numer karty, numer rachunku karty, datę ważności) równolegle na numer telefonu komórkowego podanego w Serwisie kart prepaid otrzymasz kod CVV.

Wybierz zakładkę „Portfel24” w którym jest prezentowana zarejestrowana karta internetowa.

Wybierz zakładkę "Serwis on-line".

Kliknij przycisk "Logowanie"

Uzupełnij pola „Login-adres e-mail”, „hasło” oraz zaloguj się.

Wybierz z górnej, zielonej belki o nazwie „Karty” zakładkę „Rejestracja nowej karty”.

Wybierz z listy rozwijalnej „karta internetowa”.

Na pytanie „Czy posiadasz internetową kartę plastikową lub w postaci dokumentu PDF?” odpowiedz „tak” oraz przejdź „Dalej”.

W polu „10 ostatnich cyfr numeru rachunku umieszczonego na karcie” oraz „4 ostatnie cyfry numeru karty” wprowadź skopiowane dane podane w dokumencie PDF , który otrzymałeś na skrzynkę mailową. Zapoznaj się również z regulaminem oraz przejdź „Dalej”.

UWAGA! Zapisz na dysku migający dokument PDF zawierający dane karty (numer karty, numer rachunku karty, datę ważności) równolegle na numer telefonu komórkowego podanego w Serwisie kart prepaid otrzymasz kod CVV.

Wybierz zakładkę „Portfel24” w którym jest prezentowana zarejestrowana karta internetowa.

Wybierz zakładkę "Serwis on-line"

Kliknij przycisk "Logowanie"

Uzupełnij pola „Login-adres e-mail”, „hasło” oraz zaloguj się.

Wybierz z górnej, zielonej belki o nazwie „Karty” zakładkę „Rejestracja nowej karty”.

Wybierz z listy rozwijalnej „karta prepaid” .

W polu „Pełen numer rachunku karty” – wprowadź 26 cyfr numeru rachunku karty, które prezentowane są na rewersie plastikowej karty prepaid,

W polu „6 pierwszych cyfr numeru karty” – wprowadź 6 pierwszych cyfr numeru kary, które prezentowane są na awersie plastikowej karty prepaid,

W polu „4 ostatnie cyfr numeru karty” – wprowadź 4 ostatnie cyfr numeru kary, które prezentowane są na awersie plastikowej karty prepaid,

„Dotychczasowy kod aktywacyjny”
a) kod aktywacyjny to PIN, który nadałeś karcie np. w bankomacie
b) kod aktywacyjny dla kart walutowych to PIN, który otrzymałeś razem z kartą
c) w pozostałych przypadkach wpisz kod 2424

„Nadaj PIN” – wprowadź, wybrany przez siebie, indywidualny numer PIN do karty.

„Potwierdź nadany PIN” – ponownie wprowadź , wybrany przez siebie, indywidualny numer PIN do karty.

Gratulacje! Proces rejestracji nowej karty został pomyślnie ukończony!

Wybierz zakładkę „Portfel24” w którym jest prezentowana zarejestrowana karta prepaid plastikowa.

Wybierz w menu zakładkę "Rejestracja".

Następnie:
a) wybierz z listy rozwijalnej „karta internetowa”,
b) na pytanie „Czy posiadasz internetową kartę plastikową lub w postaci dokumentu PDF?” odpowiedz „nie”,
c) uzupełnij wszystkie dane osobowe,
d) zapoznaj się z regulaminem oraz przejdź „Dalej”

Zweryfikuj wprowadzone dane oraz „Zakończ” proces rejestracji.

UWAGA! Zapisz na dysku migający dokument PDF zawierający dane karty (numer karty, numer rachunku karty, datę ważności) równolegle na numer telefonu komórkowego podanego w Serwisie kart prepaid otrzymasz kod CVV.

Zaloguj się do www.prepaid.bzwbk.pl wybierając zakładkę „Serwis on-line” – „Logowanie” , a następnie wybierz zakładkę „Portfel24” w którym będzie prezentowana zarejestrowana karta internetowa.

Wybierz w menu zakładkę "Rejestracja".

Następnie:
a) wybierz z listy rozwijalnej „karta internetowa”,
b) na pytanie „Czy posiadasz internetową kartę plastikową lub w postaci dokumentu PDF?” odpowiedz „tak”,
c) uzupełnij wszystkie dane osobowe,
d) zapoznaj się z regulaminem oraz przejdź „Dalej”

W polu „10 ostatnich cyfr numeru rachunku umieszczonego na karcie” oraz „4 ostatnie cyfry numeru karty” wprowadź skopiowane dane podane w dokumencie PDF , który otrzymałeś na skrzynkę mailową. Zapoznaj się również z regulaminem oraz przejdź "Dalej".

Zweryfikuj wprowadzone dane oraz „Zakończ” proces rejestracji.

UWAGA! Zapisz na dysku migający dokument PDF zawierający dane karty (numer karty, numer rachunku karty, datę ważności) równolegle na numer telefonu komórkowego podanego w Serwisie kart prepaid otrzymasz kod CVV

Zaloguj się do www.prepaid.bzwbk.pl wybierając zakładkę „Serwis on-line” – „Logowanie” , a następnie wybierz zakładkę „Portfel24” w którym będzie prezentowana zarejestrowana karta internetowa.

Wybierz w menu zakładkę "Rejestracja".

Następnie:
a) wybierz z listy rozwijalnej „karta prepaid”
b) uzupełnij wszystkie dane osobowe,
c) zapoznaj się z regulaminem oraz przejdź „Dalej

W Polu „pełen numer rachunku karty” – wprowadź 26 cyfr numeru rachunku karty, które prezentowane są na rewersie plastikowej karty prepaid,

W polu „6 pierwszych cyfr numeru karty” – wprowadź 6 pierwszych cyfr numeru kary, które prezentowane są na awersie plastikowej karty prepaid,

W polu „4 ostatnie cyfr numeru karty” – wprowadź 4 ostatnie cyfr numeru kary, które prezentowane są na awersie plastikowej karty prepaid,

„Dotychczasowy kod aktywacyjny”
a) kod aktywacyjny to PIN, który nadałeś karcie np. w bankomacie
b) kod aktywacyjny dla kart walutowych to PIN, który otrzymałeś razem z kartą
c) w pozostałych przypadkach wpisz kod 2424

„Nadaj PIN” – wprowadź, wybrany przez siebie, indywidualny numer PIN do karty.

„Potwierdź nadany PIN” – ponownie wprowadź , wybrany przez siebie, indywidualny numer PIN do karty.

Zweryfikuj wprowadzone dane oraz „Zakończ” proces rejestracji.

Gratulacje! Proces rejestracji nowej karty został pomyślnie ukończony!

Zaloguj się do www.prepaid.bzwbk.pl wybierając zakładkę „Serwis on-line” – „Logowanie” , a następnie wybierz zakładkę „Portfel24” w którym będzie prezentowana zarejestrowana karta prepaid w opcji plastikowej.