Usługa Przelewy SMS

W dniu 26.10.2015r z oferty Banku została wycofana usługa Przelewy SMS. Od tego dnia nie ma możliwości jej uruchomienia. Nadal jednak możliwa jest obsługa usługi uruchomionej przed tym dniem.

W sytuacji, gdy do 26.10.2015r. otrzymali Państwo z Banku SMS z informacją o utworzeniu usługi i danymi do rejestracji należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

1.Użytkownicy serwisu prepaid.santander.pl po zalogowaniu powinni wybrać opcję „Przelewy SMS" widoczną na górnej szarej belce i postępować zgodnie z kolejnymi krokami podpowiadanymi przez aplikację.

2. Posiadacze danych do rejestracji nie będący Użytkownikami serwisu Prepaid na stronie prepaid.santander.pl powinni wybrać opcję „Rejestracja", a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami podpowiadanymi przez aplikację.
 

Karty przedpłacone - prepaid

W dniu 05 listopada 2015 roku Bank podjął decyzję o wycofywaniu ze swojej oferty produktów przedpłaconych. Od tego dnia nie ma możliwości zakupu kart prepaid.

O decyzji tej Bank informuje swoich Klientów również na stronach www.santander.pl. poświęconych kartom przedpłaconym.

Swoim dotychczasowym Klientom zapewniamy jednocześnie obsługę posprzedażową kart zakupionych przed 5 listopada 2015r., na niezmienionych zasadach, do momentu wygaśnięcia zobowiązań Banku wynikających z regulaminów kart przedpłaconych. Oznacza to, że z kart zakupionych przed dniem zmiany oferty można korzystać do końca ich ważności to znaczy do daty wskazanej na awersie karty.

Regulamin Serwisu Kart Prepaid